Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, gezien in noordoostelijke richting. De flatgebouwen links staan aan de Slotlaan, die aan de rechterkant aan de Kastelenlaan.