Collectie Gelderland

Geen titel

Landelijke zendings- en ontmoetingsdag op de legerplaats aan de Otterloseweg in Harskamp.