Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Lunteren ter hoogte van het voormalig hotel "De Pelikaan", gezien in noordelijke richting. Rechts de Nederlands Hervormde Kerk en de openbare lagere school.