Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 1 van een serie van 16 Het 40- jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris F.H. Sievers in het dienstgebouw "De Bergpoort". Burgemeester H M. Oldenhof speldt de jubilaris de versierselen op de borst als teken van zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau