Collectie Gelderland

Geen titel

De Stadsberg, een hulpgebouw van de gemeentesecretarie aan de Bergstraat in Ede, gezien in zuidoostelijke richting.