Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van Bennekom. Linksverticaal de Dijkgraaf. Bovenhorizontaal de Kraatsweg. Rechtsverticaal de Rijnsteeg.