Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 2 van een serie van 9. De rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Zuiveringsschap Veluwe aan de Peppelensteeg in Ede, vlak voor de sloop in februari 1989. De slijkgistingstank gezien in noordwestelijke richting.