Collectie Gelderland

Geen titel

Interieur van de Rooms Katholieke Kerk van de parochie van Sint Antonius van Padua aan de Stationsweg 108-110 te Ede. Geconsacreerd of ingewijd op 21 juli 1954.