Collectie Gelderland

Geen titel

Bezoek aan de kaasboerderij van de familie Van de Voort aan de Postweg in Lunteren in het kader van het 'Natuurbeschermingsjaar 1995'.