Collectie Gelderland

Geen titel

De Bazuin, het verenigingsgebouw van de Edesche Harmonie, op het binnenterrein tussen Poortlaan, Kerkweg en Parkweg. Het gebouw is door de muzikanten zelf gebouwd, met steun van de heer Bruil, beschermheer van het muziekkorps. Het bedrijf van Bruil voerde het grondwerk uit en leverde het benodigde beton. Bij de sloop en gedeeltelijke renovatie van de woningen rondom het gebouw moest ook het gebouw verdwijnen. De Edesche Harmonie vond een nieuw onderkomen in gebouw de Kei aan de Peppelensteeg. Inmiddels is niet alleen het gebouw, maar ook de vereniging (in 1932 voortgekomen uit de ENKA-Harmonie) verdwenen en opgegaan in De Harmonie v/h Het Edesch Fanfarekorps.