Collectie Gelderland

Geen titel

Brandweercommandant Van de Brink voor de oude brandweerkazerne aan de Dorpsstraat 106 A in Harskamp.