Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van Ede gezien in noordelijke richting. Links de Waterzuiveringsinstallatie aan de Dwarsweg. Rechts de Woonwijk Veldhuizen en onder de Spoorlijn Arnhem-Utrecht.