Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 3 van een serie van 9. De rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Zuiveringsschap Veluwe aan de Peppelensteeg in Ede, vlak voor de sloop in februari 1989. De slijkgistingstank gezien in oostelijke richting. Op de achtergrond links de flats aan de Mariëndaal.