Collectie Gelderland

Geen titel

Voorgevel van de modelboerderij "Groot Batelaar"aan de Postweg 249 te Lunteren, sinds 1895 eigendom van het Leger des Heils. Een hofstede "Batelaar" was al voor 1647 in het bezit van Willem Schonesteijn en werd gepacht door Wolff Hendriksen.