Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 2 van serie van 9 De Parkweg in Ede. De Parkweg, gezien in westelijke richting, met rechts de loods van brandstoffenhandel Dekker.