Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van het bedrijventerrein De Stroet in Lunteren, gezien in westelijke richting. Rechts de Postweg, op de achtergrond de N30.