Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, gezien in noordelijke richting vanaf Rijksweg A !2 en Maanderbroekweg. Middenboven de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Dwarsweg. Daaronder de spoorlijn Arnhem-Utrecht. Rechtsboven de wijk 'Veldhuizen'. Midden rechts het industrieterrein 'Frankeneng'. Links het industrieterrein 'Heestereng'. Helemaal linksonder de woningen op de hoek Wolfsdijk/Maanderbroekweg.