Collectie Gelderland

Geen titel

De splitsing Dorpsstraat (links) en Groenesteeg (rechts) in Bennekom, gezien in zuidelijke richting. De Groenesteeg is in 1920 van naam veranderd in Groenestraat. De naam werd in 1937 veranderd van Groenesteeg in Groenestraat (zie de notulen van de gemeenteraadsvergadering van april 1937).