Collectie Gelderland

Geen titel

De tra die loopt vanaf de Langenberg tot aan de Driesprong in Ede. Het bos links is in eigendom van Graaf Bentinck, het bos rechts is rijkseigendom.