Collectie Gelderland

Geen titel

Nr 11 uit een serie van 14 Bij het bouwrijp maken van de grond voor de wijk Veldhuizen trof de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek sporen aan van een nederzetting uit de Romeinse tijd, 2e tot 4e eeuw na Christus. Rechthoekige herstelling van een waterput.