Collectie Gelderland

Geen titel

Nieuwbouw aan de Esdoornlaan (voorgrond) en de Meidoornlaan (achtergrond) te Bennekom gezien in noordoostelijke richitng.