Collectie Gelderland

Geen titel

De Nergenase Bosweg in Bennekom, gezien in noordelijke richting. Dit was vroeger de toegangsweg naar het huis Nergena.