Collectie Gelderland

Geen titel

In het pand Bergstraat 1 was van 1884-1894 de kostschool van C.R. Frohwein gevestigd. Hier werden jongelui voorbereid op het toelatingsexamen voor de adelborsten-opleiding van de Koninklijke Marine. Het pand werd in 1972 gesloopt.