Collectie Gelderland

Geen titel

De Parkweg in Ede, gezien in oostelijke richting vanaf het kruispunt met de Kerkweg (links op de voorgrond) na de reconstructie van 1957.