Collectie Gelderland

Geen titel

Bestemmingsplan, in kleur, van een gedeelte van de kern van Ede, op een kadastrale ondergrond. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Rijksweg N224 en aan de zuidzijde door de spoorbaan Utrecht- Arnhem. De begrenzing aan de oostzijde is de toekomstige Klinkenbergerweg en die aan de westzijde is de Schaapsweg .