Collectie Gelderland

Geen titel

Het Nederlands Hervormd Bejaardentehuis Bethanië aan de Stationsweg 72 in Ede, gezien in westelijke richting. Op 9 juni 1954 is met de bouw begonnen door de fa. J.W. Weiland o.l.v. architect Th. Dekker. Op 13 oktober 1954 werd de eerste steen gelegd door Ds. I. Schipper en het tehuis werd op 6 juni 1956 geopend. In gebruik geweest tot 1985.