Collectie Gelderland

Geen titel

Taxistandplaats op het station Ede-Wageningen Op de achtergrond is de Keetmolen te zien.