Collectie Gelderland

Geen titel

Een herinneringsplaat aan de onafhankelijksfeesten, 1 en 2 September 1919. In verband met dit eeuwfeest werd een commissie gevormd, die zich tot taak stelde honderjarige herdenking van de bevrijding van het Franse juk ter herdenken door het onthalen van de schoolkinderen. De gemeentesecretaris, de heer O.R. Berger was voorzitter van deze Oranjecommissie, terwijl de functie van secretaris-penningmeester is opgedragen aan de heer A. C. Versendaal. Verdere leden van dit comité de heren mr. A. Baron van Heeckeren van Kell, burgemeester, L. Baron van Hogendorp, J. Belijn, J.B. van der Dussen, G. Eylander, W.F.J. Fischer jr. , Jhr. Dr. J.M.A. Gevers Leuven, H.J. Hendrard, J. Heij, M. van Hoogenhuyse, Th. de Jong, K.L. Kool, P. de Nooy, B.H. Oostwaard, P.J.J. van der Plas, P. Tulp, W.S. van Voorthuizen, J.B. Westerveld, C.A.H. Wijer, J. Wiepking en H. Zomerhuis. De raad van Ede stelde een bedrag van f 0.20 per leerling beschikbaar voor de traktatie van schoolkinderen. Deze traktatie bestond uit een krentenbol, twee sinaasappels, terwijl er door het gemeentebestuur feestplaten werden uitgereikt.