Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de Edese woonwijk Maandereng. In het midden de flats aan de Van der Hagenstraat en de Arnold Koningstraat. Middenonder naar linksboven de Doctor Willem Dreeslaan. Links midden de Bruggesteeg waar nu (2011) de Willy Brandtlaan is met het ziekenhuis de Gelderse Vallei.