Collectie Gelderland

Geen titel

De Stationsweg in Ede met van links naar rechts het Rooms Katholiek Militair Tehuis, de Rooms Katholieke Pastorie en de Rooms Katholieke Kerk Sint Antonius van Padua, gezien in noordwestelijke richting. Het Rooms Katholieke Militaire tehuis heeft dienst gedaan van 1952 tot 1983 en werd in april 1987 afgebroken.