Collectie Gelderland

Geen titel

De heer Van de Voort, grondeigenaar toekomstige mestfabriek in Lunteren.