Collectie Gelderland

Geen titel

De Hoofdweg te Ederveen gezien in noordelijke richting. Links het schuurtje van smid Vink, die hierin zijn smederij had en daarom "Het Vinkenhok" genoemd werd. Rechts de inrit van "melkboer" E. J. Bos.