Collectie Gelderland

Geen titel

Bergstraat 25, het pand van Drukkerij Phoenix van Pereboom. Hier werd het Edesch Nieuws en Advertentie blad gedrukt.