Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 12 van serie van 18 Luchtfoto's van vlucht Wageningen. Gezien in noordwestelijke richting. Rechts de Bennekomsesteeg. Van boven naar rechtsonder de Lange Rijnsteeg. Iets onder het midden de Egelsteeg en linksonder de Slagsteeg.