Collectie Gelderland

Geen titel

Het Bart van Elstplantsoen in Bennekom. Het pand rechts, gezien in zuidwestelijke richting is aangepast in verband met uitbreiding toegangsweg.