Collectie Gelderland

Geen titel

Een van Geelkercken-kaart van een deel van de buurtschap Doesburg: Doesburgervenen, Lunterense venen. Het gebied wordt begrensd door de Doesburgerdijk , de Slaperdijk, de Goorsteeg en de weg van Ede naar Lunteren. Ook staan boerderijen vermeld. Origineel in het Gelders Archief: "5476-1665-79 [De buurschap Dousburg onder Ede], 7 juli 1655 Het westen boven. Moderne schaal naar Deys; Donkersloot- de Vrij geeft een schaal van ca. 1:20.000? Deze kaart is gemaakt in verband met de afwatering van de venen."