Collectie Gelderland

Geen titel

Gasontploffing op 22-4-1971 in de nog niet geopende Bondsspaarbank aan de Dorpsstraat 43 in Bennekom.