Collectie Gelderland

Geen titel

Een uit ca. 1880 daterende vuurmond. Het is een omgebouwd vestingkanon. De korporaals op de foto zijn leerlingen van de kaderopleiding 1930 van het 4e Regiment Veldartillerie. Het kanon stondt op het terrein van het huidige Kazernecomplex Arthus Kool van Essen aan de Kazernelaan 47 in Ede.