Collectie Gelderland

Geen titel

Dit huis aan de Horsterweg 26 in Ede werd bewoond door de familie J.E. Mellink. Het pand is in 1974 afgebroken. Hier wordt voor de Horsterweg een sloot gegraven. Een correctie ontvangen via Collectie Gelderland. De woning werd vanaf 1953 bewoond door B. van Harn, zijn vrouw K. van Harn v/d Wardt en hun zoon. Medebewoners waren respectievelijk de heer en mevrouw Van Riesen en de heer en mevrouw Mellink. De heer Mellink overleed in 1969, B. van Harn in 1970. In 1972 was de enige bewoonster mevrouw K. van Harn- v/d Wardt. Zij verliet de woning in 1974, waarna die gesloopt werd.