Collectie Gelderland

Geen titel

Wethouder R. Spiegelenberg (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Buitengebied) in gesprek tijdens de inspraakavond raamplan bestemmingsplan agrarisch buitengebied in hotel Floor aan de Dorpsstraat 36 te Lunteren op 2 juni 1993.