Collectie Gelderland

Geen titel

Het pand Arthur van Schendellaan 1 in Ede, gezien in noordoostelijke richting.