Collectie Gelderland

Geen titel

Boerderij "De Vaarkamp" aan de Postweg 64 ( voorheen in wijk "La", nummer 147 ) te Lunteren. Op de foto Bertie van Grootheest, de dienstbode (links) en R. van Sprielt (rechts).