Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Harskamp ter hoogte van de Laarweg (links), gezien in noordelijke richting. Het eerste pand links is het bekende café van W. van Driesten.