Collectie Gelderland

Geen titel

De woonwijk "Panagro" te Lunteren. De Vaarkamper Engweg, gezien in noordwestelijke richting.