Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 2 van serie van 5 De Vogelbuurt in Ede west. De Merellaan, gezien in zuidoostelijke richitng vanaf de hoek met de Spechtlaan. De onverhardeweg links is de Zwaluwlaan.