Collectie Gelderland

Geen titel

Hier ziet u van zeer nabij de flessenopslag van de Verenigde Coöperatieve Melkindustrie "Coberco" aan de Nizolaan 4 te Ede.