Collectie Gelderland

Geen titel

Fotografische verkleining van een kaart in kleur waarop aangegeven toekomstig wegenplan en type bebouwing