Collectie Gelderland

Geen titel

Standaard kadastrale inhoud, dat is een eilandkaart, weergevende de visuele administratie van de zakelijke rechten op onroerend goed, per perceel. Deze percelen worden aangeduid met kadastrale gemeente, sectie en nummer: Ede F 12, omgeving spoorlijn Utrecht - Arnhem. Een eilandkaart is een kaart waarop het gekarteerde gebied niet tot aan het kader loopt, maar tot aan administratieve of andere grenzen.