Collectie Gelderland

Geen titel

De Johan Willem Frisolaan, gezien in noordelijke richting vanaf de Prins Bernhardlaan. Rechts het nood gymnastieklokaal van het christelijk streeklyceum.