Collectie Gelderland

Geen titel

Kaart van de Neder Veluwe: Ede, Bennekom, Wageningen, Kanepoel, Lunteren, Kasfelo, Mof Bosch, Aanftoot of Otterlo, Eeskoten, Laar, Eeder Bosch, 't Huis Deelen, Kemperberg, Reems, Ginkel, Glinthorst etc. Bron: 1. Atlassen 18e eeuw : digitale kaarten & atlassen. - Delft 2. Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en Zakatlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden. Deze cd-rom bevat historisch kaartmateriaal uit de 18e eeuw. De belangrijkste atlas op de cd-rom is een gedetailleerde atlas van "de Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provincien". Deze atlas uit 1773 bevat 74 gekleurde kaarten van de Nederlanden, de tezamen een landsdekkebde kaart vormen.